สิทธิประโยชน์ สำหรับสมาชิก
  บัตรกดเงินสด แคชจอย อีซี่

  ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีตลอดชีพ
  ไม่มีค่าธรรมเนียมชำระคืนก่อนกำหนด
  ฟรี! ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินจากตู้เอทีเอ็ม 2 ครั้งต่อเดือน
  ฟรี! ค่าธรรมเนียมสั่งถอนเงินสดโอนเข้าบัญชีธนาคารผ่านทาง 1258

  หรือ

  • คุณสมบัติผู้สมัคร
   • • สัญชาติไทย
   • • อายุ 20-60 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่สมัคร
   • • รายได้ประจำ 7,000 บาทขึ้นไป
   • • อายุงาน 4 เดือน ขึ้นไป
   • • รับเงินเดือนโอนผ่านธนาคาร
   • • มีเบอร์พื้นฐานที่ทำงาน ที่สามารถติดต่อได้
  • เอกสารประกอบการพิจารณา
   • 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
   • 2. เอกสารแสดงรายได้
    • สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนฉบับจริงหรือสำเนา (ล่าสุดไม่เกิน 2 เดือน) และ รายการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด
    • กรณีไม่มีสลิปหรือหนังสือรับรองเงินเดือนให้ใช้รายการเดินบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุดติดต่อกัน
    • สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้โอนเงินสินเชื่อ (ยกเว้น ออมสิน,ธ.ก.ส,ธ.อ.ส)
  • รายละเอียดเงื่อนไข
   • • อัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอกสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี
   • • ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้า ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี
   • • ผ่อนชำระขั้นต่ำเริ่มต้นที่ 2.5% ของยอดเงินตามใบแจ้งยอด
   • • ไม่ต้องใช้บุคคลค้ำประกัน
   • • อนุมัติวงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้*
   • • สำหรับผู้สมัครที่มีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 30,000 บาท กำหนดให้อนุมัติวงเงินที่ไม่เกิน 2 เท่าของรายได้และสามารถมีสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยกับสถาบันทางการเงินอื่นไม่เกิน 3 สถาบัน (ตามกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทยสำหรับลูกค้าใหม่ตั้งแต่ 1 ก.ย. 2561 เป็นต้นไป)
  • ดาวน์โหลดเอกสาร