2021-10-06
โปรโมชั่นแคชจอย

สินเชื่อส่วนบุคคล ดอกเบี้ย 0% นาน 3 รอบบัญชี

img-article

สินเชื่อส่วนบุคคล ดอกเบี้ย 0%  นาน 3 รอบบัญชี

สำหรับลูกค้าที่สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลแคชจอย โดยสมัครผ่านช่องทางที่กำหนด หลังจากนั้นจะได้รับดอกเบี้ยปกติตามวงเงินอนุมัติ สูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี รายละเอียดดังนี้

เป้าหมาย ผลิตภัณฑ์ ระยะเวลา ดอกเบี้ย ระยะเวลาผ่อนชำระ
ลูกค้าใหม่ สินเชื่อส่วนบุคคล 15 ม.ค. – 28 ก.พ.65 9.99% 3 รอบบิลแรก* 24 – 60 เดือน

อัตราดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อส่วนบุคคลแคชจอย พิเศษ 9.99%* ต่อปี นาน 3 ดอกเบี้ยในรอบบิลถัดไปจะอยู่ระหว่ง 22.00% - 25% ต่อปี
(*สำหรับยอดอนุมัติสินเชื่อตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป)

สำหรับยอดอนุมัติสินเชื่อไม่เกิน 100,000 บาท

ยอดอนุมัติสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ย 1 - 12 รอบบิลแรก อัตราดอกเบี้ยรอบบิลที่ 13 เป็นต้นไป
ยอดอนุมัติไม่เกิน 49,999 บาท 25.00% 25.00%
50,000 - 99,999 บาท 22.99% 24.99%

สำหรับยอดอนุมัติสินเชื่อ 100,000 บาทขึ้นไป

รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 9.99%  ต่อปี นาน 3 รอบบิลดอกเบี้ยในรอบบิลถัดไปจะเป็นไปตามตารางดังนี้

ยอดอนุมัติสินเชื่อ 3 รอบบิลแรก อัตราดอกเบี้ยรอบบิลที่ 13 เป็นต้นไป
100,000 - 149,999 บาท 9.99% 24.59%
150,000 - 299,999 บาท 9.99% 23.00%
300,000  บาทขึ้นไป 9.99% 22.00%

เงื่อนไข

 1. รายการส่งเสริมการขายนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้า ผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลแคชจอย ที่ออกโดยบริษัท เคบี เจ แคปปิตอล จำกัด (“บริษัทฯ”) เท่านั้น
 2. เฉพาะลูกค้าใหม่ที่สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลแคชจอย ผ่านทุกช่องทางของบริษัทฯ ระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขาย ระหว่างวันที่ 15 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2565
 3. ลูกค้าที่สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลแคชจอยภายในช่วงระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขายต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดจะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษดังนี้
 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 9.99%  ต่อปี นาน 3 รอบบิลแรก สำหรับผู้สมัครสินเชื่อที่ได้รับวงเงินอนุมัติ 300,000 บาทขึ้นไป
 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 9.99%  ต่อปี นาน 3 รอบบิลแรกสำหรับผู้สมัครสินเชื่อที่ได้รับวงเงินอนุมัติ 150,000 – 299,999  บาท
 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 9.99%  ต่อปี นาน 3 รอบบิลแรก สำหรับผู้สมัครสินเชื่อที่ได้รับวงเงินอนุมัติ 100,000 – 149,999  บาท
 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 22.99% ต่อปี นาน 12 รอบบิลแรก สำหรับผู้สมัครสินเชื่อที่ได้รับวงเงินอนุมัติ 50,000 – 99,999  บาท
 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 24.99% ต่อปี นาน 12 รอบบิลแรก สำหรับผู้สมัครสินเชื่อที่ได้รับวงเงินอนุมัติ ไม่เกิน 49,999  บาท
 • * รอบบิลที่ 13 อัตราดอกเบี้ยจะกลับมาเป็นอัตราปกติระหว่าง 22% - 25% โดยขึ้นอยู่กับวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ ภายใต้การพิจารณาของบริษัทฯ
 1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการรับสิทธิประโยชน์เฉพาะลูกค้าที่มีประวัติการชำระดีตามเกณฑ์ของบริษัทฯ และยกเว้นการมอบสิทธิประโยนช์ ในกรณีที่พบว่าภายหลังลูกค้าขาดคุณสมบัติ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับสิทธิประโยชน์ดังกล่าว  
 2. อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของบริษัทฯ
 3. ระยะเวลาการผ่อนชำระขั้นต่ำ 24 เดือน และสูงสุดไม่เกิน 60 เดือน โดยระยะเวลาผ่อนชำระพิจารณาจากวงเงินสินเชื่อ
 4. สิทธิประโยชน์นี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ หรือสิทธิพิเศษอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุให้สิทธิไว้โดยชัดแจ้งได้ และสิทธิใด ๆ ข้างต้นนี้ทั้งหมด
 5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการโอน แลก หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด  หรือสิทธิพิเศษอื่น หรือบริการอื่นได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 6. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการอนุมัติวงเงินสินเชื่อและอัตราดอกเบี้ยภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของบริษัทฯ
 7. เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ กรณีมีข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิ์ตามเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย ให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สุด
 8. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการลูกค้า  บริษัท เคบีเจ แคปปิตอล จำกัด  โทร. 1258