2022-04-01
สินเชื่อผ่อนชำระสินค้า

ดีลโน้ตบุ๊คสุดคุ้ม ผ่อนสบาย ดอกเบี้ย 1.17% ต่อเดือน*

img-article

รายละเอียดเงื่อนไข

     1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าใหม่ที่สมัครสินเชื่ออเนกประสงค์ ของบริษัท เคบี เจ แคปปิตอล จำกัด (“บริษัทฯ”) เฉพาะลูกค้าใหม่ที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อและซื้อสินค้าที่ร่วมรายการผ่านหน้าร้าน Jaymart ทุกสาขา รับดอกเบี้ย 1.17 ต่อเดือน นานสูงสุด 18 เดือน ตามเงื่อนไขที่กำหนด รายการส่งเสริมการขายนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2565
     2. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าใหม่ที่สมัคร “สินเชื่ออเนกประสงค์ที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อสำหรับผ่อนชำระสินค้าคอมพิวเตอร์แบบพกพา (NoteBookNotebook) เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ ผ่านหน้าร้าน Jaymartk ทุกสาขา จะได้รับอัตราดอกเบี้ย 1.17% ต่อเดือน พร้อมแบ่งจ่ายนานสูงสุด 18 เดือน/รายการ/ท่าน/ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย  
     3. ระยะเวลารายการส่งเสริมการขายระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2565 – 30 มิถุนายน 2565
     4. บริษัทฯ มิได้เป็นผู้เกี่ยวข้องใดๆ กับผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย ตัวแทนขายสินค้าดังกล่าว บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับคุณภาพหรือความชำรุดบกพร่อง หรือการรับประกันของสินค้าและบริการ กรณีลูกค้ามีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ กรุณาสอบถามผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือตัวแทนขายสินค้าหรือบริการนั้นๆ โดยตรงโปรดตรวจสอบรายการสินค้าที่ร่วมรายการ ณ ร้าน Jaymart ทุกสาขา
     5. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ หรือสิทธิพิเศษอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุให้สิทธิไว้โดยชัดแจ้งได้ และ สิทธิใดๆ ข้างต้นนี้ทั้งหมด
     6. สิทธิพิเศษนี้เป็นสิทธิ์เฉพาะตัวของลูกค้า ไม่สามารถโอน เปลี่ยน แลกเป็นเงินสดหรือสิทธิ์อื่น หรือบริการอื่นได้
     7. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข วิธีการ และสิทธิประโยชน์ใดๆ โดยจะแจ้งให้ทราบผ่านทาง www.kbjcapital.co.th ก่อนการเปลี่ยนแปลง กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
     8. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการลูกค้า บริษัท เคบีเจ แคปปิตอล จำกัด โทร. 1258 หรือ www.kbjcapital.co.th