2022-05-09
สินเชื่อผ่อนชำระสินค้า

ผ่อน iPhone 13 ทุกรุ่น ฟรีดาวน์ ดอกเบี้ยพิเศษ 0.7% ต่อเดือน ผ่อนนานสูงสุด 24 เดือน

img-article

รายละเอียดโปรโมชั่น 
สำหรับ ลูกค้าใหม่ เมื่อสมัครสินเชื่อผ่อนมือถือแคชจอย สำหรับผ่อน iPhone 13 ที่ร้านเจมาร์ท สามารถเลือกฟรีดาวน์ หรือ ดาวน์ 30% ของราคาสินค้า จะได้รับดอกเบี้ย 0.70% ต่อเดือน นาน 24 เดือน หลังจากได้รับการอนุมัติและรับเครื่องที่ร้านเจมาร์ทเรียบร้อย
รายละเอียดเงื่อนไข 
1. สำหรับลูกค้าใหม่ เมื่อสมัครสินเชื่อผ่อนมือถือแคชจอย สำหรับผ่อน iPhone 13 ที่ร้านเจมาร์ท สามารถเลือกฟรีดาวน์ หรือ ดาวน์ 30% ของราคาสินค้า จะได้รับดอกเบี้ย 0.70% ต่อเดือน นาน 24 เดือน หลังจากได้รับการอนุมัติและรับเครื่องที่ร้านเจมาร์ทเรียบร้อย
2. ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 – วันที่ 31 กรกฎาคม 2565
3. บริษัทฯ มิได้เป็นผู้เกี่ยวข้องใดๆ กับผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย ตัวแทนขายสินค้าดังกล่าว บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับคุณภาพหรือความชำรุดบกพร่อง หรือการรับประกันของสินค้าและบริการ กรณีลูกค้ามีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ กรุณาสอบถามผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือตัวแทนขายสินค้าหรือบริการนั้นๆ โดยตรงโปรดตรวจสอบรายการสินค้าที่ร่วมรายการ ณ ร้านเจมาร์ท ทุกสาขา
4. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช่ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ หรือสิทธิพิเศษอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุให้สิทธิไว้โดยชัดแจ้งได้ และ สิทธิใดๆ ข้างต้นนี้ทั้งหมด 
5. สิทธิพิเศษนี้เป็นสิทธิ์เฉพาะตัวของลูกค้า ไม่สามารถโอน เปลี่ยน แลกเป็นเงินสดหรือสิทธิ์อื่น หรือบริการอื่นได้
6. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข วิธีการ และสิทธิประโยชน์ใดๆ โดยจะแจ้งให้ทราบผ่านทาง www.kbjcapital.co.th ก่อนการเปลี่ยนแปลง กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
7. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการลูกค้า บริษัท เคบีเจ แคปปิตอล จำกัด โทร. 1258