2022-05-13
สินเชื่อผ่อนชำระสินค้า

เฉพาะลูกค้าที่ถือบัตรเครดิต ผ่อนสินค้าที่ร้านเจมาร์ท ดาวน์ 0%* ผ่อนนานสูงสุด 24 เดือน*

img-article

เงื่อนไข 
1. เฉพาะลูกค้าใหม่ที่มีบัตรเครดิตทุกสถาบันการเงิน เมื่อสมัครสินเชื่อผ่อนชำระโทรศัพท์มือถือแคชจอย ที่ร้านเจมาร์ท และได้รับการอนุมัติสินเชื่อ รับดอกเบี้ย 25% ต่อปี (แบบลดต้นลดดอก) ผ่อนนานสูงสุด 24 เดือน โดยไม่ต้องวางเงินดาวน์
2. สามารถเลือกซื้อสินค้าใดก็ได้ที่ร่วมรายการ ณ ร้านเจมาร์ท ภายในวงเงินอนุมัติ สูงสุด 100,000 บาท 
3. ระยะเวลาโปรโมชั่น 14 พฤษภาคม  –  31 สิงหาคม 2565
4. ดอกเบี้ย 25% ต่อปี ระยะเวลาผ่อนชำระ 24 เดือน
5. ทางบริษัทฯ จะตรวจใบแจ้งหนี้บัตรเครดิตเดือนล่าสุด และจะต้องไม่มีการถูกคิดค่าติดตามทวงถามหนี้ (Collection fee) จากสถาบันการเงินผู้ออกบัตรเครดิตให้
6. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช่ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ หรือสิทธิพิเศษอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุให้สิทธิไว้โดยชัดแจ้งได้ และ สิทธิใดๆ ข้างต้นนี้ทั้งหมด 
7. สิทธิพิเศษนี้เป็นสิทธิ์เฉพาะตัวของลูกค้า ไม่สามารถโอน เปลี่ยน แลกเป็นเงินสดหรือสิทธิ์อื่น หรือบริการอื่นได้
8. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข วิธีการ และสิทธิประโยชน์ใดๆ โดยจะแจ้งให้ทราบผ่านทาง www.kbjcapital.co.th ก่อนการเปลี่ยนแปลง กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
9. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการลูกค้า บริษัท เคบีเจ แคปปิตอล จำกัด โทร. 1258