2022-05-20
สินเชื่อผ่อนชำระสินค้า

ผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ร้าน JAYDEE ดอกเบี้ยเพียง 1.17% ต่อเดือน* ผ่อนนานสูงสุด 24 เดือน*

img-article

เงื่อนไข
1. สำหรับลูกค้าใหม่สมัครสินเชื่อผ่อนชำระโทรศัพท์มือถือ แคชจอย ในหมวดสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ร่วมรายการจากช่องทางร้าน JAYDEE รับอัตราดอกเบี้ย 1.17 % ต่อเดือน (หรือเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอก 25% ต่อปี)
2. จำนวนงวดผ่อนชำระเริ่มที่ 12 / 18 / 24 งวด
3. ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 – วันที่ 31 สิงหาคม 2565
4. ตรวจสอบสินค้ารุ่นที่ร่วมราย ณ จุดให้บริการ
5. บริษัทฯ มิได้เป็นผู้เกี่ยวข้องใดๆ กับผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย ตัวแทนขายสินค้าดังกล่าว บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับคุณภาพหรือความชำรุดบกพร่อง หรือการรับประกันของสินค้าและบริการ กรณีลูกค้ามีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ กรุณาสอบถามผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือตัวแทนขายสินค้าหรือบริการนั้นๆ โดยตรงโปรดตรวจสอบรายการสินค้าที่ร่วมรายการ ณ ร้านเจมาร์ท ทุกสาขา
6. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ หรือสิทธิพิเศษอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุให้สิทธิ์ไว้โดยชัดแจ้งได้ และ สิทธิ์ใดๆ ข้างต้นนี้ทั้งหมด 
7. สิทธิพิเศษนี้เป็นสิทธิ์เฉพาะตัวของลูกค้า ไม่สามารถโอน เปลี่ยน แลกเป็นเงินสดหรือสิทธิ์อื่น หรือบริการอื่นได้
8. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข วิธีการ และสิทธิประโยชน์ใดๆ โดยจะแจ้งให้ทราบผ่านทาง www.kbjcapital.co.th ก่อนการเปลี่ยนแปลง กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
9. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการลูกค้า บริษัท เคบี เจ แคปปิตอล จำกัด โทร. 1258