2021-09-29
สินเชื่อผ่อนชำระสินค้า

สมัครสินเชื่อผ่อนชำระสินค้า ดาวน์ 5% ที่ร้านเจมาร์ท

img-article

เงื่อนไข

1.    เฉพาะลูกค้าใหม่ที่ซื้อสินค้าผ่านร้านเจมาร์ท ด้วยบริการสินเชื่อ Kashjoy  (สามารถเลือกซื้อสินค้าใดก็ได้) ภายในวงเงินอนุมัติ 10,000-20,000 บาท เท่านั้น

2.    ระยะเวลาโปรโมชั่น 6 กันยายน– 31 ธันวาคม 2564

3.    ลูกค้าชำระเงินดาวน์ 5% ของยอดอนุมัติให้กับร้านเจมาร์ท

4.    ไม่พิจาราณาเงื่อนไข 3 สัญญา แต่พิจารณาเครดิตบูโรล่าสุด 6 เดือน 

5.    อัตราดอกเบี้ย 25% ต่อปี, ระยะเวลาผ่อนชำระ 12 เดือน

6.    จ้างงานรายเดือน รายได้ขั้นต่ำ 8,000 บาทและจ้างงานรายวัน รายได้ขั้นต่ำ 10,000 บาท ขึ้นไป ทั้งการจ้างงานรายเดือนและรายวันต้องรับเงินเดือนผ่านโอนผ่านธนาคารเท่านั้น และเอกสารแสดงรายได้ใช้ Statement 6 เดือนเท่านั้น

7.    โปรโมชั่นนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้

8.    บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

9.    เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ กรณีมีข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิ์ตามเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย ให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สุด

10.  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการลูกค้า  บริษัท เคบี เจ แคปปิตอล จำกัด  โทร. 1258

 

 1. สินเชื่อผ่อนชำระสินค้า มือถือ iPhone 13 ผ่านช่องทาง Jaymart POS

รายละเอียดโปรโมชั่น

 • สำหรับ ลูกค้าใหม่ ที่สมัคร “สินเชื่อผ่อนชำระสินค้า มือถือ iPhone 13 ผ่านช่องทาง Jaymart POS”
  จะได้รับดอกเบี้ย 0.58% ต่อเดือน นาน 18 เดือน

รายละเอียดเงื่อนไข

 1. สำหรับ ลูกค้าใหม่ ที่สมัคร “สินเชื่อผ่อนชำระสินค้า มือถือ iPhone 13 ผ่านช่องทาง Jaymart POS”
  จะได้รับดอกเบี้ย 0.58% ต่อเดือน นาน 18 เดือน
 2. เงื่อนไขผู้สมัคร

อายุ :      20-55 ปี

อาชีพ :    พนักงานประจำมีรายได้มากกว่า 8,000 บาท

                พนักงานรายสัญญามีรายได้มากกว่า 10,000 บาท

อายุงาน :                มากกว่า  6 เดือน

 1. เอกสารประกอบการสมัคร ประกอบด้วย  สำเนาบัตรประชาชน , เอกสารแสดงรายได้สลิปเงินเดือน 2 เดือน ล่าสุด และ STM 
  3 เดือน ล่าสุด
 2. เงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อ ตามเดิม
 3. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ หรือสิทธิพิเศษอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุให้สิทธิไว้โดยชัดแจ้งได้ และสิทธิใด ๆ ข้างต้นนี้ทั้งหมด
 4. ไม่สามารถแลกคืนหรือเปลี่ยนเป็นเงินสด  หรือของอื่นใดได้  รวมทั้งไม่สามารถโอนสิทธิดังกล่าวไปให้แก่บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นใดได้ด้วย
 5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 6. เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ กรณีมีข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิ์ตามเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย ให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สุด
 7. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการลูกค้า  บริษัท เคบี เจ แคปปิตอล จำกัด  โทร. 1258