สินเชื่อแบบไหน? เหมาะสำหรับคุณ

เลือกประเภทสินเชื่อเพื่อคำนวณ

ท่านสามารถเลือกประเภทสินเชื่อเพื่อคำนวณวงเงินกู้,ระยะเวลาผ่อน,อัตราดอกเบี้ย และอัตราผ่านต่องวดชำระ

 • คำนวณยอดผ่อนเบื้องต้น

  วงเงินและผลการคำนวณเป็นตัวเลขโดยประมาณการเท่านั้น

  หมายเหตุ: 
  - อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 25% ต่อปี (แบบลดต้นลดดอก)
  - ผลการคำนวณข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น ยอดเงินอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามยอดชำระและระยะเวลาการผ่อนชำระ
  - จำนวนเงินผ่อนชำระจะเป็นไปตามผลการคำนวณข้างต้นต่อเมื่อลูกค้าชำระเงินครบถ้วน และตรงตามกำหนดเวลาตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเท่านั้น
  - บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับชำระในแต่ละรอบบัญชีไปตัดค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินก่อน แล้วจึงนำเงินส่วนที่เหลือไปตัดเงินต้น
 • คำนวณยอดผ่อนเบื้องต้น

  วงเงินและผลการคำนวณเป็นตัวเลขโดยประมาณการเท่านั้น

  หมายเหตุ: 
  - อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 25% ต่อปี (แบบลดต้นลดดอก)
  - ผลการคำนวณข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น ยอดเงินอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามยอดชำระและระยะเวลาการผ่อนชำระ
  - จำนวนเงินผ่อนชำระจะเป็นไปตามผลการคำนวณข้างต้นต่อเมื่อลูกค้าชำระเงินครบถ้วน และตรงตามกำหนดเวลาตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเท่านั้น
  - บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับชำระในแต่ละรอบบัญชีไปตัดค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินก่อน แล้วจึงนำเงินส่วนที่เหลือไปตัดเงินต้น
 • คำนวณยอดผ่อนเบื้องต้น

  วงเงินและผลการคำนวณเป็นตัวเลขโดยประมาณการเท่านั้น

  หมายเหตุ: 
  - อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 25% ต่อปี (แบบลดต้นลดดอก)
  - ผลการคำนวณข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น ยอดเงินอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามยอดชำระและระยะเวลาการผ่อนชำระ
  - จำนวนเงินผ่อนชำระจะเป็นไปตามผลการคำนวณข้างต้นต่อเมื่อลูกค้าชำระเงินครบถ้วน และตรงตามกำหนดเวลาตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเท่านั้น
  - บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับชำระในแต่ละรอบบัญชีไปตัดค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินก่อน แล้วจึงนำเงินส่วนที่เหลือไปตัดเงินต้น
 • คำนวณยอดผ่อนเบื้องต้น

  วงเงินและผลการคำนวณเป็นตัวเลขโดยประมาณการเท่านั้น

  หมายเหตุ: 
  - อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 25% ต่อปี (แบบลดต้นลดดอก)
  - ผลการคำนวณข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น ยอดเงินอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามยอดชำระและระยะเวลาการผ่อนชำระ
  - จำนวนเงินผ่อนชำระจะเป็นไปตามผลการคำนวณข้างต้นต่อเมื่อลูกค้าชำระเงินครบถ้วน และตรงตามกำหนดเวลาตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเท่านั้น
  - บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับชำระในแต่ละรอบบัญชีไปตัดค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินก่อน แล้วจึงนำเงินส่วนที่เหลือไปตัดเงินต้น

บริการออนไลน์ สำหรับคุณ

 • แอปพลิเคชั่นแคชจอย

  ดาวน์โหลดแอป "แคชจอย" เวอร์ชันใหม่ล่าสุด สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ามากมาย บริการ รวดเร็ว เวอร์ชันใหม่ล่าสุด ช่องทางการให้บริการทางการเงินบนสมาร์ทโฟน ที่จะช่วยให้ธุรกรรมทางการเงินของท่านเป็นเรื่องง่าย สะดวก ปลอดภัย

 • วิธีการยืนยันตัวตนออนไลน์

  ง่าย สะดวก สามารถเลือกทำได้ทุกที่ ทุกเวลา เพียงเตรียมบัตรประชาชนของคุณให้พร้อมและเลือกช่องทางที่คุณสะดวกด้วยตัวคุณเอง

 • ช่องทางการชำระเงิน

  สามารถเลือกชำระได้ทั้ง เคาเตอร์เซอร์วิส ธนาคาร ร้านเจมาร์ทและช่องทางออนไลน์

 • ช่องทางติดต่อออนไลน์

สาขาใกล้คุณ