ติดต่อเรา

    สำนักงานใหญ่
    บริษัท เคบี เจ แคปปิตอล จำกัด 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 3 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

    โทรศัพท์
    02-161-3333
    อีเมล