คำถามที่พบบ่อย

   • ลูกค้าสามารถเลือกผ่อนชำระค่างวดสูงสุด ได้กี่งวด

    • สินเชื่อผ่อนโทรศัพท์มือถือแคชจอย เลือกผ่อนได้ตั้งแต่ 12- 24 งวด

    • สินเชื่ออเนกประสงค์แคชจอย เลือกผ่อนได้ตั้งแต่ 12- 60 งวด

   • อัตราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินสินเชื่อ Kashjoy

    1.สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล อัตราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ไม่เกิน 25% ต่อปี (แบบลดต้นลดดอก)

    2.สินเชื่อผ่อนโทรศัพท์มือถือ อัตราดอกเบี้ย 1.17% ต่อเดือน

   • สินเชื่อ Kashjoy สามารถผ่อนสินค้าได้ที่ใด

    ปัจจุบันสามารถผ่อนสินค้า และโทรศัพท์มือถือ ได้ที่ร้านเจมาร์ทได้ทั่วประเทศ

   • ลูกค้าสามารถยื่นเอกสารการสมัครสินเชื่อได้ผ่านช่องทางใด

    ลูกค้าสามารถยื่นเอกสารการสมัครได้ผ่านช่องทางดังนี้

    1. ผ่าน Kashjoy Mobile Application โดยท่านสามารถทราบผลการสมัครได้เบื้องต้น

    2. ผ่านเว็บไซต์ http://www.kbjcapital.co.th/ รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับในวันทำการถัดไป

    3. ยื่นเอกสารการสมัครสินเชื่อผ่อนโทรศัพท์มือถือด้วยตนเอง ที่สาขาเจมาร์ททั่วประเทศ

   • ผู้สมัครสินเชื่อผ่อนชำระโทรศัพท์มือถือ ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร?

    พนักงานประจำ/รายวัน

        • สัญชาติไทย

        • อายุ 20-60 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่สมัคร

        • รายได้ประจำ 15,000 บาทขึ้นไป

        • อายุงาน 4 เดือน ขึ้นไป

        • รับเงินเดือนโอนผ่านธนาคาร

        • มีเบอร์พื้นฐานที่ทำงาน ที่สามารถติดต่อได้

    เจ้าของกิจการ/ฟรีแลนซ์/อาชีพอิสระ

        • สัญชาติไทย

        • อายุ 20-65 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่สมัคร

        • รายได้แสดงในสเตทเม้นท์เฉลี่ยสุทธิ 30,000 บาทต่อเดือน

        • ดำเนินกิจการมาไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

    เอกสารที่ใช้ในการสมัคร :

    1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

    2. เอกสารแสดงรายได้

    • สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนฉบับจริงหรือสำเนา (ล่าสุดไม่เกิน 2 เดือน) และ รายการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด

    • กรณีไม่มีสลิปหรือหนังสือรับรองเงินเดือนให้ใช้รายการเดินบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุดติดต่อกัน

    3. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร

     

    เจ้าของกิจการ (เพิ่ม)

    •สำเนาจดทะเบียนการค้า 

    • สเตทเมนท์ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุดติดต่อกัน

    ฟรีแลนซ์/อาชีพอิสระ (เพิ่ม)

    •สเตทเมนท์ย้อนหลัง 12 เดือนล่าสุดติดต่อกัน 

    • ภาพถ่ายสถานประกอบการลูกค้า

   • ผู้สมัครบัตรกดเงินสดแคชจอย อีซี่ ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร ?

    พนักงานประจำ/รายวัน

        • สัญชาติไทย

        • อายุ 20-60 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่สมัคร

        • รายได้ 15,000 บาทขึ้นไป

        • อายุงาน 4 เดือน ขึ้นไป

        • รับเงินเดือนโอนผ่านธนาคาร

        • มีเบอร์พื้นฐานที่ทำงาน ที่สามารถติดต่อได้

     

    เอกสารที่ใช้ในการสมัคร :

    1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

    2. เอกสารแสดงรายได้

    • สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนฉบับจริงหรือสำเนา (ล่าสุดไม่เกิน 2 เดือน) และ รายการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด

    • กรณีไม่มีสลิปหรือหนังสือรับรองเงินเดือนให้ใช้รายการเดินบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุดติดต่อกัน

    3. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร

   • สินเชื่อ Kashjoy มีบริการอะไรบ้าง?

    สินเชื่อ Kashjoy มีบริการสินเชื่อ 3 ประเภท

    1. บัตรกดเงินสดแคชจอย อีซี่

    2. สินเชื่อผ่อนโทรศัพท์มือถือ กับทางร้านค้าเจมาร์ท ทั่วประเทศ

    3. สินเชื่ออเนกประสงค์แคชจอย

   • เปลี่ยนแปลงหน้าบัญชีธนาคารในการโอนเงิน

    เอกสารใช้เปลี่ยนแปลง

    1. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารเจ้าของสัญญาเซ็นรับรอง (ชื่อบัญชีของผู้สมัครและภายใน 6 เดือนต้องมีการเคลื่อนไหวของบัญชี)

    2. สำเนาบัตรประชาชนเซ็นรับรอง พร้อมระบุต้องการเปลี่ยนบัญชีธนาคาร ..................................... เลขที่บัญชี.......................................................

    ช่องทางจัดส่ง E-mail:[email protected] fax :03-311-7100 , 02-161-3399 Line@: @kashjoyofficial สาขาเจมาร์ทหรือจุดบริการ Kashjoy

   • เปลี่ยนแปลงข้อมูลต้องเอกสารเอกสารอะไรบ้าง

    เปลี่ยนที่อยู่จัดส่งเอกสาร ต้องการเปลี่ยนแปลงที่จัดส่งเอกสาร  

    • ขอเอกสารสำเนาบัตรประชาชน และเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

    • แจ้งที่จัดส่งเอกสารใหม่

    เปลี่ยนเบอร์ติดต่อ ต้องการเปลี่ยนแปลงเบอร์ติดต่อ  

    • ขอเอกสารสำเนาบัตรประชาชน และเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

    • ระบุหมายเหตุว่า ต้องการเปลี่ยนเบอร์ติดต่อใหม่ พร้อมแจ้งเบอร์ที่ถูกต้อง

    เปลี่ยนคำนำหน้า ชื่อ,นามสกุล ต้องการเปลี่ยนแปลงเบอร์ติดต่อ  ขอเอกสารดังนี้ และถ่ายรูปเอกสารให้ชัดเจน

    • สำเนาบัตรประชาชน เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง และระบุหมายเหตุ แจ้งเปลี่ยนคำนำหน้า / ชื่อ / สกุล

    • เอกสารหลักฐานทางราชการ เช่น ใบทะเบียนสมรส, ใบเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล เซ็นรับรองสำเนา

    • สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรกของธนาคารสำหรับโอนเงิน (ชื่อบัญชีของลูกค้า และต้องมีการเคลื่อนไหวของรายการเดินบัญชีภายใน 6 เดือน) **กรณีเป็นสัญญาสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล

    เปลี่ยนหน้าบัญชีธนาคาร หากลูกค้าต้องการเปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคารสำหรับโอนเงิน ขอเอกสารดังนี้

    • ขอเอกสารสำเนาบัตรประชาชน และเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมระบุหมายเหตุ 'ต้องการเปลี่ยนบัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินใหม่เป็น และแจ้งชื่อธนาคาร พร้อมกับเลขบัญชี

    • สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรกของธนาคารสำหรับโอนเงิน (ชื่อบัญชีของผู้สมัครและต้องมีการเคลื่อนไหวของบัญชีภายใน 6 เดือน)

    สามารถส่งเอกสารเข้ามาที่  Email : [email protected]  Line@ : @kashjoyofficial

   • ช่องทางการชำระ

    1.แอปพลิเคชันธนาคารบนมือถือ (ขั้นตอนการชำระ เอกสารใบแจ้งยอด หรือ QR code ใน Kashjoy Mobile Application)
    2.จุดบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส ที่ 7-Eleven และ เทสโก้โลตัส (เอกสารใบแจ้งยอด หรือ QR code ใน Kashjoy Mobile Application)
    3.เคาน์เตอร์ธนาคาร (ใบชำระสินค้า หรือ เอกสารใบแจ้งยอด )
    4.ATM (ขั้นตอนการชำระ หรือ เอกสารใบแจ้งยอด )

   • ลูกค้าสามารถตรวจสอบยอดที่ต้องชำระ/ยอดปิดบัญชีสินเชื่อ ผ่านช่องทางใด

    ท่านสามารถติดต่อ 1258 ได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8.30-20.00 น. หรือติดต่อผ่าน Line:@kashjoyofficial

   • กำหนดชำระสินเชื่อ Kashjoy

    กำหนดชำระ สินเชื่อ Kashjoy มีดังนี้
    - กำหนดชำระไม่เกินวันที่ 1 ตัดรอบบิลทุกวันที่ 10 ของเดือน
     

   • สินเชื่อ Kashjoy มีค่าธรรมเนียมรายปีหรือไม่

    ไม่มีค่าธรรมเนียมเรียกเก็บรายปี

   • การปรับเพิ่มวงเงินต้องทำอย่างไร/ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

    สำหรับลูกค้าที่มีสัญญาสินเชื่อหมุนเวียนกับทางเราอยู่แล้ว ในปัจจุบันสินเชื่อแคชจอยมีการปรับเพิ่มวงเงินให้ลูกค้าอัตโนมัติ เพียงแค่ลูกค้ามีประวัติการผ่อนชำระตรงตามรอบบิล วงเงินลูกค้าจะปรับเพิ่มขึ้นตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด หากลูกค้าได้รับสิทธิ์จะมีการแจ้งให้ทราบผ่านทาง SMS

   • สินเชื่อหมุนเวียน หากต้องการตรวจสอบวงเงินคงเหลือใช้บริการได้ช่องทางใด

    โทร. 1258 กด 2 จะได้รับ SMS แจ้งวงเงินใช้ได้ ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้กับทางบริษัทฯ หรือดาวน์โหลด Kashjoy Mobile Application

   • มีค่าบริการในการเบิกถอนเงินสดหรือไม่

    สินเชื่อ Kashjoy ฟรีค่าธรรมเนียมในการเบิกถอนเงินโอนเข้าบัญชี โทร 1258

    บัตรกดเงินสดแคชจอย อีซี่ สามารถถอนผ่านตู้ ATM ธนาคารไทยพาณิชย์ : ค่าธรรมเนียมในการถอนเงินสด 13 บาท/ครั้ง

   • ลูกค้าสามารถเช็คผลการสมัครสินเชื่อได้จากช่องทางใด

    สามารถตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ https://checkapp.kbjcapital.co.th/ หรือติดต่อสอบถาม โทร. 1258

   • Kashjoy Mobile Application สามารถใช้บริการอะไรได้บ้าง

    ท่านสามารถทำการสมัครออนไลน์ผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน ตรวจสอบวงเงินคงเหลือ ดูกำหนดวันกำหนดชำระ ยอดที่ต้องชำระ/รายการรับชำระ และนำคิวอาร์โค้ด สแกนจ่ายชำระตามช่องทางที่กำหนด

   • วิธีชำระแบบแก้ไขยอดได้

    ชำระเงินแบบแก้ไขยอดได้ /ชำระมากกว่าขั้นต่ำ ,ชำระปิดยอดบัญชี
    1. เตรียมข้อมูล เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ,วันเดือนปีเกิด
    2. กรอกข้อมูลของลูกค้าผ่านลิงก์  https://custdue.kbjcapital.co.th
    3. แคปเจอร์ QR Code แล้วนำไปสแกน
    ชำระผ่านแอปฯ ธนาคาร
    • แอปฯ ธนาคารไทยพาณิชย์
    • แอปฯ ธนาคารกสิกรไทย
    • แอปฯ ธนาคารกรุงไทย
    • แอปฯ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
    • แอปฯ ธนาคารกรุงเทพ
    • แอปฯ ธนาคารออมสิน
    • เคาน์เตอร์โลตัส ,ธนาคารกรุงเทพ
    4. แก้ไขยอดที่ต้องการชำระ / แล้วกดยืนยัน


    **รบกวนเก็บหลักฐานใบเสร็จ ,รูปใบเสร็จไว้ทุกครั้งหลังจากการชำระ

   • ทำบัตรกดเงินสดหาย/ลืมรหัสบัตรรหัสบัตรกดเงินสด

    ทำบัตรกดเงินสดหาย/ลืมรหัสบัตรรหัสบัตรกดเงินสด
    1. บัตรกดเงินสดสูญหาย ติดต่อ 1258 กด 0 เพื่อแจ้งอายัติบัตรกับเจ้าหน้าที่โดยตรง 
    2. รหัสบัตรกดเงินสดจะมีการจัดส่งไปยัง SMS ที่ลูกค้าลงทะเบียนไว้ในระบบ หากลูกค้าลืมหรือมีการลบ SMS ไปแล้วจะไม่สามารถขอใหม่หรือรีเซ็ตได้ หากต้องการใช้บัตรกดเงินสดจะต้องอายัติและออกบัตรใหม่เท่านั้น

    **กรณีที่ลูกค้าต้องการออกบัตรใหม่จะมีค่าธรรมเนียมออกบัตร 100 บาท 

  สาขาใกล้คุณ