ข้อมูลบริษัท

 • KB J Capital

  29 ม.ค. 2564 : KB Kookmin card Co., Ltd. ร่วมทุนกับ Jaymart

  1 ก.พ. 2564 : ก่อตั้ง KB J Capital Co., Ltd.

 • J Fintech

  พ.ศ.2559 : เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น

  J Fintech Co., Ltd.

 • JMT Plus

  พ.ศ. 2554: ก่อตั้ง บริษัท เจเอ็มที พลัส จำกัด