2023-06-30
สินเชื่อผ่อนชำระสินค้า

ผ่อนง่าย สบายกระเป๋า ผ่อนสินค้า เลือกดาวน์ได้ 0 - 30% ผ่อนนานสูงสุด 24 เดือน

img-article

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

1. รายการส่งเสริมการขายนี้สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าใหม่ เมื่อสมัครสินเชื่อผ่อนชำระโทรศัพท์มือถือแคชจอย ที่ออกโดยบริษัท เคบี เจ แคปปิตอล จำกัด (“บริษัทฯ”) สำหรับผ่อนโทรศัพท์มือถือ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ร่วมรายการที่ร้านเจมาร์ท และได้รับการอนุมัติสินเชื่อ จะได้รับอัตราดอกเบี้ย 1.17 % ต่อเดือน (หรือเทียบเท่าดอกเบี้ยรวม 25% ต่อปี) 

2. ระยะเวลาผ่อนชำระสินค้าเริ่มตั้งแต่ 12 เดือน สูงสุด 24 เดือน

3. ระยะเวลารายการส่งเสริมการขายตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 หรือจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง

4. ในกรณีที่วงเงินสินเชื่อไม่เพียงพอต่อการซื้อสินค้า ลูกค้าสามารถวางเงินดาวน์ในส่วนต่างได้

5. บริษัทฯ มิได้เป็นผู้เกี่ยวข้องใดๆ กับผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย ตัวแทนขายสินค้าดังกล่าว บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับคุณภาพหรือความชำรุดบกพร่อง หรือการรับประกันของสินค้าและบริการ กรณีลูกค้ามีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ กรุณาสอบถามผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือตัวแทนขายสินค้าหรือบริการนั้นๆ โดยตรงโปรดตรวจสอบรายการสินค้าที่ร่วมรายการ ณ ร้านเจมาร์ท ทุกสาขา

6. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ หรือสิทธิพิเศษอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุให้สิทธิไว้โดยชัดแจ้งได้ และ สิทธิใดๆ ข้างต้นนี้ทั้งหมด 

7. สิทธิพิเศษนี้เป็นสิทธิ์เฉพาะตัวของลูกค้า ไม่สามารถโอน เปลี่ยน แลกเป็นเงินสดหรือสิทธิ์อื่น หรือบริการอื่นได้

8. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข วิธีการ และสิทธิประโยชน์ใดๆ โดยจะแจ้งให้ทราบผ่านทาง https://www.kbjcapital.co.th/th ก่อนการเปลี่ยนแปลง กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด

9. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการลูกค้า บริษัท เคบี เจ แคปปิตอล จำกัด โทร. 1258