2023-01-16
บัตรกดเงินสดแคชจอย อีซี่

รับส่วนลด เครื่องดื่ม Casa Lapin ฟรี! สำหรับผู้ถือบัตรกดเงินสดแคชจอย

img-article

พิเศษเฉพาะสมาชิกบัตรกดเงินสดแคชจอย อีซี่ เท่านั้น

รับส่วนลด 30% สำหรับซื้อเครื่องดื่มที่ Casa Lapin - จำกัด 1 สิทธิ์/หมายเลขบัตร/เดือน - จำกัดสิทธิ์ทั้งหมด 50 สิทธิ์/เดือน

ระยะเวลาโปรโมชัน 1 ม.ค. 2567 – 31 มี.ค. 2567

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย 

1. รายการส่งเสริมการขายนี้สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าปัจจุบันผู้ถือบัตรกดเงินสดแคชจอย อีซี่ ที่ออกโดยบริษัท เคบี เจ แคปปิตอล จำกัด (“บริษัทฯ”) เพียงแสดงบัตรกดเงินสดแคชจอย อีซี่ แก่พนักงานร้านคาซ่า ลาแปง (Casa Lapin) รับส่วนลด 30% จากราคาปกติ สำหรับซื้อเครื่องดื่มที่ร้านคาซ่า ลาแปง (Casa Lapin) จำกัด 1 สิทธิ์/1บัตร/1เดือน 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าผู้ถือบัตรกดเงินสดแคชจอย อีซี่ โดยผู้ถือบัตรจะต้องยังคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตร 

3. ส่วนลดเครื่องดื่ม 30% สำหรับหมวดเครื่องดื่ม (ยกเว้น Slow Bar) 4. สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ที่ร้านคาซ่า ลาแปง (Casa Lapin) ทุกสาขา ยกเว้นสาขาเชียงใหม่ และ Flagship store

4. ลูกค้าผู้ถือบัตรกดเงินสดแคชจอย อีซี่ จะต้องแสดงบัตรกดเงินสดแคชจอย อีซี่ แก่พนักงานร้านคาซ่า ลาแปง (Casa Lapin) ก่อนแลกรับสิทธิ์ส่วนลดทุกครั้ง 5. จำกัดทั้งหมด 50 สิทธิ์/1เดือน 

6. เงื่อนไขอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสถานการณ์ โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของสมนาคุณโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

7. ระยะเวลารายการส่งเสริมการขายตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 หรือจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง 

8. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ หรือสิทธิพิเศษอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุให้สิทธิ์ไว้โดยชัดแจ้งได้ และ สิทธิ์ใดๆ ข้างต้นนี้ทั้งหมด  

9. สิทธิพิเศษนี้เป็นสิทธิ์เฉพาะตัวของลูกค้า ไม่สามารถโอน เปลี่ยน แลกเป็นเงินสดหรือสิทธิ์อื่น หรือบริการอื่นได้ 

10. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข วิธีการ และสิทธิประโยชน์ใดๆ โดยจะแจ้งให้ทราบผ่าน https://www.kbjcapital.co.th ก่อนการเปลี่ยนแปลง กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด 

11. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการลูกค้า บริษัท เคบี เจ แคปปิตอล จำกัด โทร. 1258