2023-10-10
สินเชื่อผ่อนชำระสินค้า

ผ่อนง่าย ไม่ง้อบัตรที่ go! Power เฉพาะลูกค้าสินเชื่อแคชจอยเท่านั้น

img-article

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
1. รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับลูกค้าปัจจุบันสินเชื่อหมุนเวียนแคชจอย/บัตรกดเงินสดแคชจอย อีซี่ ที่สมัครสินเชื่อผ่อนชำระโทรศัพท์มือถือ สำหรับซื้อโทรศัพท์มือถือรุ่นที่ร่วมรายการ ณ ร้านโกเพาเวอร์ (go! Power) โดยเพาเวอร์ บาย (Power Buy) สาขาที่ร่วมรายการ ด้วยวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนแคชจอย เมื่อได้รับการอนุมัติสินเชื่อ จะได้รับอัตราดอกเบี้ย 1.17% ต่อเดือน (หรือเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 25% ต่อปี) 
2. งวดผ่อนชำระตั้งแต่ 12 งวด และสูงสุด 24 งวด ทั้งนี้งวดผ่อนชำระขึ้นอยู่กับวงเงินอนุมัติที่ลูกค้าได้รับ 
3. ระยะเวลาโปรโมชันตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566
4. ในกรณีที่วงเงินสินเชื่อไม่เพียงพอต่อการซื้อสินค้า ลูกค้าสามารถวางเงินดาวน์ในส่วนต่างได้
5. ลูกค้าต้องมีสถานะปกติ 
6. สาขา go! Power ที่ร่วมรายการส่งเสริมการขาย
    • โก เพาเวอร์ หัวหิน                              • โก เพาเวอร์ ชุมแพ
    • โก เพาเวอร์ ศรีบุญเรือง                    • โก เพาเวอร์ กระนวน
    • โก เพาเวอร์ อมตะนคร                       • โก เพาเวอร์ ยูดี ทาวน์
    • โก เพาเวอร์ บ้านผือ                            • โก เพาเวอร์ ขอนแก่น
    • โก เพาเวอร์ หนองบัวลำภู                 • โก เพาเวอร์ ท่าศาลา
    • โก เพาเวอร์ จันดี                                 • โก เพาเวอร์ ร่อนพิบูลย์
7. บริษัทฯ มิได้เป็นผู้เกี่ยวข้องใดๆ กับผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย ตัวแทนขายสินค้าดังกล่าว บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับคุณภาพหรือความชำรุดบกพร่อง หรือการรับประกันของสินค้าและบริการ กรณีลูกค้ามีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ กรุณาสอบถามผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือตัวแทนขายสินค้าหรือบริการนั้นๆ โดยตรง โปรดตรวจสอบรายการสินค้าที่ร่วมรายการ ณ ร้าน go! Power สาขาที่ร่วมรายการส่งเสริมการขาย
8. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ หรือสิทธิพิเศษอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุให้สิทธิ์ไว้โดยชัดแจ้งได้ และ สิทธิ์ใดๆ ข้างต้นนี้ทั้งหมด 
9. สิทธิพิเศษนี้เป็นสิทธิ์เฉพาะตัวของลูกค้า ไม่สามารถโอน เปลี่ยน แลกเป็นเงินสดหรือสิทธิ์อื่น หรือบริการอื่นได้
10. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข วิธีการ และสิทธิประโยชน์ใดๆ โดยจะแจ้งให้ทราบผ่านทาง https://www.kbjcapital.co.th ก่อนการเปลี่ยนแปลง กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
11. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการลูกค้า บริษัท เคบี เจ แคปปิตอล จำกัด โทร. 1258