2024-02-01
สินเชื่อผ่อนชำระสินค้า

สมาชิก J Point รับคะแนน 10 เท่า สูงสุด 1,000 คะแนน

img-article

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

1. รายการส่งเสริมการขายนี้สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าใหม่ที่สมัครสินเชื่อผ่อนชำระโทรศัพท์มือถือแคชจอย ที่ออกโดยบริษัท เคบี เจ แคปปิตอล จำกัด (“บริษัทฯ”) สำหรับซื้อโทรศัพท์มือถือที่ร่วมรายการ มูลค่าตั้งแต่ 45,000 บาทขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567 และได้รับอนุมัติสินเชื่อ จะได้รับคะแนน J point 1,000 คะแนน/ท่าน/การอนุมัติ (คะแนน J point X10) 

2. บริษัทสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่สมัครสินเชื่อผ่อนชำระโทรศัพท์มือถือแคชจอยในช่วงระยะเวลารายการส่งเสริมการขายเท่านั้น

3. ระยะเวลาโปรโมชัน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567

4. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ หรือสิทธิพิเศษอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุให้สิทธิไว้โดยชัดแจ้งได้ และ สิทธิใดๆ ข้างต้นนี้ทั้งหมด 

5. สิทธิพิเศษนี้เป็นสิทธิ์เฉพาะตัวของลูกค้า ไม่สามารถโอน เปลี่ยน แลกเป็นเงินสดหรือสิทธิ์อื่น หรือบริการอื่นได้

6. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข วิธีการ และสิทธิประโยชน์ใดๆ โดยจะแจ้งให้ทราบผ่านทาง www.kbjcapital.co.th ก่อนการเปลี่ยนแปลง กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด

7. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการลูกค้า บริษัท เคบี เจ แคปปิตอล จำกัด โทร. 1258