2024-03-08
สินเชื่อผ่อนชำระสินค้า

ผ่อนง่ายกับแคชจอย พร้อมให้บริการแล้วที่ Power Buy

img-article

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

1. สำหรับลูกค้าใหม่สมัครสินเชื่อผ่อนชำระโทรศัพท์แคชจอยที่ออกโดยบริษัท เคบี เจ แคปปิตอล จำกัด (“บริษัทฯ”) สำหรับซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ (โทรศัพท์มือถือ หรือ เครื่องใช้ไฟฟ้า) ที่ร้านเพาเวอร์บาย (Power Buy) ที่ร่วมรายการ และได้รับการอนุมัติสินเชื่อ จะได้รับอัตราดอกเบี้ย 1.17% ต่อเดือน (หรือเทียบเท่าดอกเบี้ยรวม 25% ต่อปี) 

2. ในกรณีที่วงเงินสินเชื่อไม่เพียงพอต่อการซื้อสินค้า ลูกค้าสามารถวางเงินดาวน์ในส่วนต่างได้

3. งวดผ่อนชำระตั้งแต่ 12 งวด และสูงสุด 24 งวด 

4.ระยะเวลาโปรโมชัน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 หรือจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง

5. สาขาเพาเวอร์บาย (Power Buy) ที่ร่วมรายการส่งเสริมการขาย คลิก    

6. บริษัทฯ มิได้เป็นผู้เกี่ยวข้องใดๆ กับผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย ตัวแทนขายสินค้าดังกล่าว บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับคุณภาพหรือความชำรุดบกพร่อง หรือการรับประกันของสินค้าและบริการ กรณีลูกค้ามีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ กรุณาสอบถามผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือตัวแทนขายสินค้าหรือบริการนั้นๆ โดยตรง โปรดตรวจสอบรายการสินค้าที่ร่วมรายการ ณ สาขา เพาเวอร์บาย ที่ร่วมรายการส่งเสริมการขาย

7. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ หรือสิทธิพิเศษอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุให้สิทธิ์ไว้โดยชัดแจ้งได้ และ สิทธิ์ใดๆ ข้างต้นนี้ทั้งหมด 

8. สิทธิพิเศษนี้เป็นสิทธิ์เฉพาะตัวของลูกค้า ไม่สามารถโอน เปลี่ยน แลกเป็นเงินสดหรือสิทธิ์อื่น หรือบริการอื่นได้

9. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข วิธีการ และสิทธิประโยชน์ใดๆ โดยจะแจ้งให้ทราบผ่านทาง https://www.kbjcapital.co.th/th ก่อนการเปลี่ยนแปลง กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด

10. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการลูกค้า บริษัท เคบี เจ แคปปิตอล จำกัด โทร. 1258