2022-06-01
สินเชื่อผ่อนชำระสินค้า

ผ่อนง่าย สบายกระเป๋า ผ่อนสบาย เลือกดาวน์ได้ 0% - 30% ผ่อนนานสูงสุด 24 เดือน

img-article

รายละเอียดรายการส่งเสริมการขาย 
สำหรับลูกค้าใหม่สมัครสินเชื่อผ่อนชำระโทรศัพท์มือถือ แคชจอย สำหรับซื้อโทรศัพท์มือถือที่ร้านเจมาร์ท ทุกสาขา เลือกผ่อนชำระตามไลฟ์สไตล์ ที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็น ผ่อนง่ายๆ ไม่ต้องวางเงินดาวน์ อนุมัติปั๊บรับสินค้าได้ทันที หรือ ผ่อนสบายๆ เลือกดาวน์ได้ตั้งแต่ 5% หรือ 20% ด้วยอัตราดอกเบี้ย 1.17% ต่อเดือน (หรือเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ย 25% ต่อปี)  นานสูงสุด 24 เดือน ภายใต้วงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน  2565 – วันที่ 31 สิงหาคม 2565
 

เงื่อนไข 
1. เฉพาะลูกค้าใหม่สมัครสินเชื่อผ่อนชำระโทรศัพท์มือถือ แคชจอย ที่ออกโดยบริษัท เคบี เจ แคปปิตอล จำกัด (“บริษัท”) สำหรับซื้อโทรศัพท์มือถือที่ร้านเจมาร์ท ทุกสาขา สามารถเลือกวางเงินดาวน์ได้ตั้งแต่ 0%, 5%, 10%, 15%, 20% หรือ 30% 
2. อัตราดอกเบี้ย 1.17 % ต่อเดือน (หรือเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ย 25% ต่อปี) ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 24 เดือน โดยมีวงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท 
3. ระยะเวลาการส่งเสริมการขายตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน  2565 –  วันที่ 31 สิงหาคม 2565
4. ตรวจสอบรุ่นโทรศัพท์มือถือที่ร่วมรายการส่งเสริมการขาย ณ จุดให้บริการ ร้านเจมาร์ท ทุกสาขา 
5. บริษัทฯ มิได้เป็นผู้เกี่ยวข้องใดๆ กับผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย ตัวแทนขายสินค้าดังกล่าว บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับคุณภาพหรือความชำรุดบกพร่อง หรือการรับประกันของสินค้าและบริการ กรณีลูกค้ามีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ กรุณาสอบถามผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือตัวแทนขายสินค้าหรือบริการนั้นๆ โดยตรง 
6. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ หรือสิทธิพิเศษอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุให้สิทธิไว้โดยชัดแจ้งได้ และ สิทธิใดๆ ข้างต้นนี้ทั้งหมด 
7. สิทธิพิเศษนี้เป็นสิทธิ์เฉพาะตัวของลูกค้า ไม่สามารถโอน เปลี่ยน แลกเป็นเงินสดหรือสิทธิ์อื่น หรือบริการอื่นได้
8. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข วิธีการ และสิทธิประโยชน์ใดๆ โดยจะแจ้งให้ทราบผ่านทาง www.kbjcapital.co.th ก่อนการเปลี่ยนแปลง กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
9. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการลูกค้า บริษัท เคบี เจ แคปปิตอล จำกัด โทร. 1258