2022-07-01
บัตรกดเงินสดแคชจอย อีซี่

บัตรกดเงินสดแคชจอย อีซี่ สมัครวันนี้ รับฟรี กระเป๋าเป้ Kashjoy Easy

img-article

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
1. สำหรับลูกค้าใหม่ที่มีรายได้ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป สมัครและได้รับอนุมัติสินเชื่อหมุนเวียนแคชจอย หรือบัตรกดเงินสดแคชจอย อีซี่ ที่ออกโดยบริษัท เคบี เจ แคปปิตอล จำกัด (“บริษัทฯ”) ระหว่างวันที่  1 ก.ค. 2565 – 31 ส.ค. 2565  
2. รับกระเป๋าเป้ แคชจอย อีซี่ (Kashjoy Easy) มูลค่า 1,990 บาท (จำกัด 1 สิทธิ์ / หมายเลขบัตรประชาชน ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย) เมื่อมียอดเบิกถอนเงินสดสะสมตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อ และได้ชำระค่างวดตรงตามที่บริษัทกำหนด โดยคงยอดเงินคงค้างขั้นต่ำในบัญชีสินเชื่อตั้งแต่ 8,000 บาทขึ้นไป เป็นระยะเวลา 60 วันติดต่อกัน 
3. บริษัทฯ จะคำนวณยอดเบิกถอนเงินสดสะสมนับแต่วันที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อ 
4. บริษัทฯ จะจัดส่งของสมนาคุณให้ท่านตามที่อยู่ในใบสมัครสินเชื่อผ่านทางไปรษณีย์ ภายใน 90 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย 
5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการมอบของสมนาคุณเฉพาะท่านที่มีประวัติการชำระดีซึ่งมีสถานะบัญชีปกติตามเงื่อนไขของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่เริ่มรายการส่งเสริมการขายจนถึงวันที่บริษัทฯ คำนวณยอดใช้จ่ายสะสมเพื่อกำหนดสิทธิ์ในการรับรองสมนาคุณ ทั้งนี้ ในกรณีบริษัทฯ พบในภายหลังว่าท่านขาดคุณสมบัติดังกล่าว  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกสิทธิประโยชน์ดังกล่าว   
6. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ หรือสิทธิพิเศษอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุให้สิทธิไว้โดยชัดแจ้งได้ และ สิทธิใดๆ ข้างต้นนี้ทั้งหมด 
7. สิทธิพิเศษนี้เป็นสิทธิ์เฉพาะตัวของลูกค้า ไม่สามารถโอน เปลี่ยน แลกเป็นเงินสดหรือสิทธิ์อื่น หรือบริการอื่นได้
8. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข วิธีการ และสิทธิประโยชน์ใดๆ โดยจะแจ้งให้ทราบผ่านทาง www.kbjcapital.co.th ก่อนการเปลี่ยนแปลง กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
9. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการลูกค้า บริษัท เคบี เจ แคปปิตอล จำกัด โทร. 1258