2022-07-27
สินเชื่อผ่อนชำระสินค้า

ลูกค้าปัจจุบันสินเชื่อหมุนเวียนแคชจอย ผ่อนโทรศัพท์มือถือ รับดอกเบี้ย 1.17% ผ่อนนานสูงสุด 24 เดือน

img-article

รายละเอียดโปรโมชัน 
สำหรับลูกค้าปัจจุบันสินเชื่อหมุนเวียนแคชจอย/บัตรกดเงินสดแคชจอย อีซี่ สมัครสินเชื่อผ่อนชำระโทรศัพท์มือถือรุ่นที่ร่วมรายการ ณ ร้านเจมาร์ท ด้วยวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนแคชจอย จะได้รับดอกเบี้ย 1.17% ต่อเดือน ผ่อนชำระนานสูงสุด 24 เดือน 
รายละเอียดเงื่อนไข 
1. สำหรับลูกค้าปัจจุบันสินเชื่อหมุนเวียนแคชจอย/บัตรกดเงินสดแคชจอย อีซี่ สมัครสินเชื่อผ่อนชำระโทรศัพท์มือถือรุ่นที่ร่วมรายการ ณ ร้านเจมาร์ท ด้วยวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนแคชจอย จะได้รับดอกเบี้ย 1.17% ต่อเดือน เลือกผ่อนชำระได้ตั้งแต่ 12, 14, 15, 18 สูงสุด 24 เดือน 
2. ระยะเวลาโปรโมชันตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 – วันที่ 31 ตุลาคม 2565
3. ในกรณีที่วงเงินสินเชื่อไม่เพียงพอต่อการซื้อสินค้า ลูกค้าสามารถวางเงินดาวน์ในส่วนต่างได้
4. ลูกค้าต้องมีสถานะปกติ 
5. บริษัทฯ มิได้เป็นผู้เกี่ยวข้องใดๆ กับผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย ตัวแทนขายสินค้าดังกล่าว บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับคุณภาพหรือความชำรุดบกพร่อง หรือการรับประกันของสินค้าและบริการ กรณีลูกค้ามีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ กรุณาสอบถามผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือตัวแทนขายสินค้าหรือบริการนั้นๆ โดยตรง โปรดตรวจสอบรายการสินค้าที่ร่วมรายการ ณ ร้านเจมาร์ท สาขาที่ร่วมรายการส่งเสริมการขาย
6. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ หรือสิทธิพิเศษอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุให้สิทธิ์ไว้โดยชัดแจ้งได้ และ สิทธิ์ใดๆ ข้างต้นนี้ทั้งหมด 
7. สิทธิพิเศษนี้เป็นสิทธิ์เฉพาะตัวของลูกค้า ไม่สามารถโอน เปลี่ยน แลกเป็นเงินสดหรือสิทธิ์อื่น หรือบริการอื่นได้
8. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข วิธีการ และสิทธิประโยชน์ใดๆ โดยจะแจ้งให้ทราบผ่านทาง www.kbjcapital.co.th ก่อนการเปลี่ยนแปลง กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
9. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการลูกค้า บริษัท เคบี เจ แคปปิตอล จำกัด โทร. 1258