2022-08-04
สินเชื่อผ่อนชำระสินค้า

ผ่อนสบายๆ iPhone 13 กับแคชจอย ได้ที่ UFicon

img-article

รายละเอียดโปรโมชัน 
พิเศษเฉพาะลูกค้าใหม่สมัครสินเชื่อผ่อนชำระโทรศัพท์แคชจอย สำหรับผ่อนซื้อโทรศัพท์มือถือพร้อมกับอุปกรณ์เสริม หรือซื้อเฉพาะอุปกรณ์เสริมที่ร่วมรายการ ภายใต้วงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ณ ร้านยูฟิคอน (UFICON) และได้รับการอนุมัติ จะได้รับสิทธิพิเศษ 2 ต่อดังนี้
ต่อที่ 1 รับหมอนผ้าห่มแคชจอย (Kashjoy Pillow Blanket) มูลค่า 790 บาท ณ สาขาร้านยูฟิคอน (UFICON) ที่ร่วมรายการ
หมายเหตุ: จำกัดสิทธิ์เฉพาะผู้ที่สมัครและได้รับการอนุมัติ 5 ท่านแรก/สาขา 
ต่อที่ 2 รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0.80% ต่อเดือน ผ่อนนานสูงสุด 24 เดือน 

รายละเอียดเงื่อนไข 
1. สำหรับลูกค้าใหม่สมัครสินเชื่อผ่อนชำระโทรศัพท์แคชจอย สำหรับผ่อนซื้อโทรศัพท์มือถือพร้อมกับอุปกรณ์เสริม หรือซื้อเฉพาะอุปกรณ์เสริมที่ร่วมรายการ ภายใต้วงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ณ ร้านยูฟิคอน (UFICON) และได้รับการอนุมัติ รับสิทธิ์พิเศษ 2 ต่อ ต่อที่ 1 รับหมอนผ้าห่มแคชจอย (Kashjoy Pillow Blanket) มูลค่า 790 บาท ณ สาขาร้านยูฟิคอน (UFICON) ที่ร่วมรายการ (จำกัดสิทธิ์เฉพาะผู้ที่สมัครและได้รับการอนุมัติ 5 ท่านแรก/สาขา) และต่อที่ 2  รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0.80% ต่อเดือน เลือกผ่อนชำระได้ตั้งแต่ 12, 14, 15, 18 สูงสุด 24 เดือน 
2. ในกรณีที่วงเงินสินเชื่อไม่เพียงพอต่อการซื้อสินค้า ลูกค้าสามารถวางเงินดาวน์ในส่วนต่างได้
3. ระยะเวลาโปรโมชัน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 – วันที่ 31 ตุลาคม 2565
4. วงเงินอนุมัติสูงสุด 2 เท่าของรายได้ ในกรณีรายได้สุทธิต่ำกว่า 30,000 บาทต่อเดือน และวงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้ ในกรณีรายได้สุทธิตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน หรือวงเงินสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท
5. สาขาร้านยูฟิคอน (UFICON) ที่ร่วมรายการส่งเสริมการขาย
    • Uficon สาขาแฟชั่น ไอส์แลนด์
    • Uficon (UFICON) สาขาเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
    • Uficon (UFICON) สาขาโรบินสันตรัง
    • iBeat สาขาเทอร์มินอล 21 อโศก
    • iBeat สาขาเทอร์มินอล 21 โคราช
6. บริษัทฯ มิได้เป็นผู้เกี่ยวข้องใดๆ กับผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย ตัวแทนขายสินค้าดังกล่าว บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับคุณภาพหรือความชำรุดบกพร่อง หรือการรับประกันของสินค้าและบริการ กรณีลูกค้ามีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ กรุณาสอบถามผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือตัวแทนขายสินค้าหรือบริการนั้นๆ โดยตรง โปรดตรวจสอบรายการสินค้าที่ร่วมรายการ ณ ร้านยูฟิคอน (UFICON) สาขาที่ร่วมรายการส่งเสริมการขาย
7. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ หรือสิทธิพิเศษอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุให้สิทธิ์ไว้โดยชัดแจ้งได้ และ สิทธิ์ใดๆ ข้างต้นนี้ทั้งหมด 
8. สิทธิพิเศษนี้เป็นสิทธิ์เฉพาะตัวของลูกค้า ไม่สามารถโอน เปลี่ยน แลกเป็นเงินสดหรือสิทธิ์อื่น หรือบริการอื่นได้
9. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข วิธีการ และสิทธิประโยชน์ใดๆ โดยจะแจ้งให้ทราบผ่านทาง www.kbjcapital.co.th ก่อนการเปลี่ยนแปลง กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
10. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการลูกค้า บริษัท เคบี เจ แคปปิตอล จำกัด โทร. 1258