2021-09-29
โปรโมชั่นสินเชื่อทะเบียนรถยนต์

สมัครสินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์ และยื่นเอกสารครบ รับของพรีเมี่ยมจากแคชจอย ฟรี

img-article

รายละเอียดโปรโมชัน
สำหรับ ลูกค้าใหม่ ที่สมัคร “สินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์ แคชจอย”  ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2565 รับสิทธิพิเศษ 3 ต่อดังนี้
•    เมื่อสมัครสินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์ แคชจอย และยื่นเอกสารการสมัครครบสมบูรณ์ รับ 2 ต่อ 
ต่อที่ 1 รับหมอนผ้าห่มแคชจอย “Kashjoy Pillow Blanket” มูลค่า 790 บาท จำนวน 1 ใบ / 1 สิทธิ์ ทันที ณ จุดให้บริการ
ต่อที่ 2 ฟรีค่าธรรมเนียมตรวจประเมินสภาพรถยนต์

•    เมื่อได้รับการอนุมัติสินเชื่อ รับเพิ่มอีก 1 ต่อ
ต่อที่ 3 รับกระเป๋าเป้แคชจอย อีซี่ “Kashjoy Easy Backpack” มูลค่า 1,990 บาท จำนวน 1 ใบ / 1 สิทธิ์
หมายเหตุ: ผู้ที่มีสิทธิ์รับกระเป๋าเป้แคชจอย อีซี่ “Kashjoy Easy Backpack” มูลค่า 1,990 บาท จำนวน 1 ใบ โดยจะต้องได้รับวงเงินอนุมัติตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไป และมียอดชำระตรงตามกำหนด 1 รอบบิล 


รายละเอียดเงื่อนไข
1. สำหรับลูกค้าที่สมัครสินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์ แคชจอย เมื่อยื่นเอกสารครบสมบูรณ์รับทันที หมอนผ้าห่มแคชจอย “Kashjoy Pillow Blanket” มูลค่า 790 บาท จำนวน 1 ใบ / 1 สิทธิ์ ณ จุดให้บริการ และ ฟรีค่าธรรมเนียมตรวจประเมินสภาพรถยนต์
2. เมื่อได้รับอนุมัติสินเชื่อ จะได้รับกระเป๋าเป้แคชจอย อีซี่ “Kashjoy Easy Backpack” มูลค่า 1,990 บาท จำนวน 1 ใบ / 1 สิทธิ์ โดยลูกค้าจะต้องได้รับวงเงินอนุมัติตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไป และมียอดชำระตรงตามกำหนด 1 รอบบิล 
3. อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ไม่เกิน 21% ต่อปี ระยะเวลาการผ่อนชำระขั้นต่ำ 24 เดือน และ สูงสุดไม่เกิน 60 เดือน ตามเงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อ
4. บริษัทฯ จะจัดส่งของสมนาคุณให้ตามที่อยู่ในใบสมัครสินเชื่อ ผ่านทางไปรษณีย์ ภายใน 90 วัน นับแต่ลูกค้าชำระสินเชื่อ 1 รอบบิล
5. ระยะเวลารายการส่งเสริมการขายตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2565
6. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ หรือสิทธิพิเศษอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุให้สิทธิ์ไว้โดยชัดแจ้งได้ และ สิทธิ์ใดๆ ข้างต้นนี้ทั้งหมด 
7. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายได้เฉพาะลูกค้าที่ยังคงสภาพสมาชิก 
8. สิทธิพิเศษนี้เป็นสิทธิ์เฉพาะตัวของลูกค้า ไม่สามารถโอน เปลี่ยน แลกเป็นเงินสดหรือสิทธิ์อื่น หรือบริการอื่นได้
9. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข วิธีการ และสิทธิประโยชน์ใดๆ โดยจะแจ้งให้ทราบผ่านทาง www.kbjcapital.co.th ก่อนการเปลี่ยนแปลง กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
10. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการลูกค้า บริษัท เคบี เจ แคปปิตอล จำกัด โทร. 1258